Luftkvalitet genom bra ventilation
Under sina år inom ventilationsbranschen har Inge Nilsson arbetat på många håll, både i hemtrakten, kring Söderhamn, men också i Stockholm och faktiskt i Ryssland, där han hjälpte till att installera ventilation på en nybyggd restaurang. Sedan 17 år har han sin egen firma, Ventilationsservice Inge Nilsson, där han främst arbetar med uppstart och injusteringar av ventilationsaggregat.
- Jag arbetar ihop med monteringsfirmor, när aggregatet är på plats kommer jag och startar systemet och justerar luftflödet, berättar Inge.

Inge utför också service och reparationer åt både villaägare och fastighetsbolag och andra privata aktörer, samt har avancerad mätutrustning för att mäta flöde och lufttillförsel i ventilationssystem.
- Det vill till att ha bra ordning på instrumenten, de måste kalibreras ofta så att de kan mäta noggrant, förklarar han.
Genom firman säljer han också en rad olika filter och reservdelar.
- Förr om åren kallade man dem för flugfångare, dagens filter är mycket bättre och släpper inte igenom partiklar på samma sätt som förr, konstaterar Inge.Ventilationsservice Inge Nilsson

Bransch:
Ventilation

Telefon: 0270-157 41
Alternativ: 0705-85 57 60

Adress:
Ventilationsservice Inge Nilsson
Norra Vägen 18
82631 Söderhamn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN